Elektronika Prototypypowanie

PATRONAT HONOROWY       Wyniki II etapu (Półfinału) Konkursu Umiejętności Zawodowych ELEKTRONIKA (PROTOTYPOWANIE) Lista finalistów: 1.   Aleksander Juszkowski – Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk – 94 pkt 2.   Zbigniew Tarnowski – Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego, ul. Wiśniowa 56, 02-520 Warszawa – 90 pkt

Read More

Zarządzanie Systemami Sieciowymi

Wyniki III etapu (Finału) Konkursu Umiejętności Zawodowych ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI Laureaci 1. Jakub Szymczak – Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu 2. Wojciech Miazek – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie 3. Franciszek Bartke – Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach GRATULUJEMY!     Wyniki II etapu (Półfinału) Konkursu Umiejętności Zawodowych ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI Lista finalistów 1. 

Read More

Robotyka mobilna

Wyniki III etapu (Finału) Konkursu Umiejętności Zawodowych ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI SIECIOWYMI Laureaci 1. Szymon Glinka – Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 2. Kacper Piwowarski – Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie 3. Maciej Pałka – Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie GRATULUJEMY!     Lista Finalistów: 1. Szymon Glinka – Technikum Lotnicze, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Krasińskiego

Read More