skills-comp_logo2

SkillsComp to przykład projektu, który łączy edukację i biznes. Jego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności i jakości partnerstw szkolno-biznesowych poprzez organizację konkursów umiejętności zawodowych oraz opracowanie profilu kompetencyjnego koordynatora konkursów umiejętności (nauczycieli VET
i przedstawicieli firm), posiadającego kompetencje w zakresie planowania i przeprowadzania konkursów umiejętności, opartych na praktycznych zadaniach konkursowych i formule WorldSkills.

WorldSkills i EuroSkills to międzynarodowe, odbywające się co dwa lata, konkursy, których zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Zmieniają one stereotypowe myślenie o nauce w szkołach branżowych, kreują ich profesjonalny wizerunek, przywracają etos pracy oraz świadomość przydatności wykonywanego zawodu, a przede wszystkim popularyzują ścisłą współpracę szkół i pracodawców.

Jeśli posłużymy się metaforą sportową, to WorldSkills są mistrzostwami świata, EuroSkills – mistrzostwami Europy, a Skills- Poland – mistrzostwami Polski. W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację konkursów na poziomie krajowym, czyli Skills- Poland, jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Członkostwo w WorldSkills Europe umożliwia rejestrację drużyn do udziału w organizowanych co dwa lata zawodach EuroSkills. Ósma edycja EuroSkills odbyła się po raz pierwszy w Polsce. Od 5 do 9 września 2023 r. tysiące młodych ludzi rywalizowało w Gdańsku w kilkudziesięciu konkurencjach.

W ramach projektu SkillsComp organizowane są 3 ogólnopolskie konkursy umiejętności zawodowych
w następujących konkurencjach: