Konkurs Umiejętności Zawodowych
ELEKTRONIKA PROTOTYPOWANIE
2024

Złożenie niniejszego Zgłoszenia Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu ogólnopolskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych ELEKTRONIKA PROTOTYPOWANIE wraz z załącznikami.

Każda szkoła może zgłosić tylko jednego ucznia.

Załączniki do formularza zgłoszeniowego:

  1. Regulamin Konkursu Umiejętności Zawodowych ELEKTRONIKA (PROTOTYPOWANIE)
  2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.
  3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku.
skills-comp_logo2
PL Dofinansowane przez UE_POS